Psychologische begeleiding – Medisch Centrum de Noord-Ooster – Wagenborgen

Welkom op de website van Medisch Centrum de Noord-Ooster

Medisch Centrum de Noord-Ooster
Bethel 6 9945MB Wagenborgen

Psychologische begeleiding

In onze praktijk werkt een gediplomeerd psycholoog als POH-GGZ (praktijkondersteuner voor de huisarts (POH), voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)).
Als de huisarts een vermoeden heeft dat u klachten heeft als gevolg van een psychisch probleem dan kan de huisarts u verwijzen.
Dit kunnen klachten zijn zoals somber voelen, angst en paniekgevoelens, stress en slaapproblemen. Ook problemen op het gebied van werk, sociale contacten, opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. Samen bespreken we uw klachten en vragen. Vervolgens adviseer ik u in overleg met de huisarts over een mogelijke aanpak van uw klachten.
Dit kunnen een aantal vervolggesprekken zijn maar het is ook mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders. Voor gesprekken bij de POH-GGZ hoeft u niet te betalen, de kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.

Ook werkt er een welzijnscoach. De welzijnscoach is er voor mensen die iets in hun leven willen veranderen waardoor zij zich fijner, energieker en gezonder gaan voelen. Te denken valt aan iemand die op zoek is naar meer sociale contacten, een zinvolle dagbesteding of zijn draai moeilijk kan vinden (bijvoorbeeld na een nare gebeurtenis). Nadat de patiënt in de eerstelijnszorg is verwezen, gaat de welzijnscoach met de patiënt op zoek naar een activiteit, training, vrijwilligerswerk, maatje of andere bezigheid. Met behulp van deze actie probeert de verwezen patiënt een positieve verandering teweeg te brengen.

Tevens werkt een Ondersteuner Jeugd en Gezin binnen onze praktijk. Een tussenpersoon tussen de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin en specialistische jeugdzorg. Het voordeel is dat ze dichtbij de huisarts zit en in een vroeg stadium al kan meedenken over vragen die er in het gezin en/of bij de opvoeding van kinderen en jongeren zijn. Binnen de huisartsenpraktijk kan er kortdurende hulp worden geboden en kijken we met ouders en kind wat er nodig is.