Chronische zorg – Medisch Centrum de Noord-Ooster – Wagenborgen

Welkom op de website van Medisch Centrum de Noord-Ooster

Medisch Centrum de Noord-Ooster
Bethel 6 9945MB Wagenborgen

Terug naar overzicht

Chronische zorg

Chronische zorg
In augustus 2023 is de huisartsenpraktijk begonnen met het oproepen van patiënten voor de jaarlijkse
controle in de geboortemaand. Het gaat om patiënten die bij de huisarts onder controle staan vanwege
suikerziekte, hart en vaatziekten of een verhoogd risico daarop (zoals hoge bloeddruk of een verhoogd
cholesterol), boezemfibrilleren, Astma en COPD.
We streven ernaar voor de patiënten met meerdere chronische aandoeningen alle controles en
onderzoeken te combineren, zodat u niet vaker dan nodig naar de praktijk hoeft te komen.
Onder de jaarlijkse controle verstaan wij de controles waarbij aanvullend onderzoek nodig is zoals
bloed prikken, een hartfilmpje maken, een long onderzoek of een oog foto.
Voor sommige patiënten volstaat het jaarlijkse onderzoek, voor anderen zal er elke 3 of 6 maand nog
een extra controle nodig zijn.
Het kan voorkomen dat, ondanks dat uw geboortemaand is gepasseerd, u nog geen oproep heeft
gekregen voor een afspraak. In dat geval adviseren we u vriendelijk om zelf contact op te nemen met
de praktijk.

 

Publicatiedatum: 19-03-2024